บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด มอบเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 4 เครื่องให้สภากาชาดไทย

ทีมคณะผู้บริหาร OGA Group นำโดย คุณวิสูตร ทัศน์เอี่ยม Honorable Advisor คุณพนิดา บุนนาค General Manager บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด และคุณรณยศ เลี้ยงอำนวย Chief Operating Officer บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 4 เครื่องให้กับสภากาชาดไทย โดยมีตัวแทนจาก สภากาชาดไทย โดยดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และคุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา