ยุทธศาสตร์ 5 แบงก์ยักษ์ปี 2565 ฝ่าโลกผันผวนพร้อมรุกสินทรัพย์ดิจิทัล

เปิดยุทธศาสตร์ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ามกลางการฟื้นตัวหลังโควิด 19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนและผันผวนสูง มุ่งมั่นช่วยพาลูกค้าฝ่าวิกฤต เตรียมลงสนามตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมลุยธุรกิจระดับภูมิภาค

บริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด มอบเครื่องปริ้นท์เตอร์ HP ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. OGA Group นำโดย คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย Chief Operating Officer และคุณศุธี เตรียมวิริยะกุล Sales Director